Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Aikaansaava organisaatio pienentää tuottavuusvajetta

Vuoden ensimmäisessä webinaarissa keskustelimme, miten kunnianhimoinen työelämä ja inhimillinen johtaminen on yhdistettävissä. Mitä tämä vaatii johdolta, entä työtekijältä itseltään?

EY:n henkilöstöjohtaja Katariina Jalas jakoi organisaationsa kokemuksia ja keinoja johtaa ison henkilöstön hyvinvointia. Koska EY:n keskeinen tehtävä on myydä palveluja ja asiantuntemusta, ihmisten merkitys korostuu.

Hyvinvoinnin johtamisessa korostuu pitkäjänteisyys, vaikka EY:n työntekijät ovat nuoria ja keskimääräinen työura EY:ssä on noin 3–5 vuotta. Pelkästään viime vuonna yritykseen rekrytoitiin yli 300 vastavalmistunutta nuorta asiantuntijaa.

– Haluamme antaa nuorille työntekijöillemme kehitysmahdollisuuksia ja työkaluja pitkään työuraan. Sairauspäiviä nuorilla työntekijöillä on vähän. Silti hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Pyrimme murtamaan puurtavan arjen -kuvaa, Jalas kertoi.

Hyvinvointi osaksi arkea hyvinvointistrategian avulla

Vastuullisena työnantajana EY on tuonut hyvinvoinnin johtamisen osaksi arkea kokonaisvaltaisesti määrittelemällä yrityksen hyvinvointistrategian. Mittavaa aihetta lähestytään neljän osa-alueen kautta: emotionaalinen, fyysinen, taloudellinen (työntekijän oma menestys) sekä sosiaalinen hyvinvointi. Strategia kirjaa tavoitteet ja miten ne saavutetaan. Näin löytyvät myös keinot.

– Meillä on kaksi kertaa vuodessa Nordic Wellbeing -päivä. Keväällä käymme läpi jotakin jokaisesta neljästä osa-alueesta ja syksyllä keskitymme henkiseen hyvinvointiin. Esittelemme henkilöstöetuja, jotta näitä hyvinvointia edistäviä etuja osataan käyttää.

Kunniahimo voi näyttäytyä yksin pärjäämisenä

Valmentaja Petteri Kilpinen Aavalta nosti esille tämän päivän työelämän haasteita. Ihmiset tekevät töitään niin, että ovat samanaikaisesti uupuneita. Ensimmäinen työpaikka määrittelee paljon, miten työelämään suhtautuu jatkossa.

Keskeistä Kilpisen mukaan on tunnistaa, että asiantuntijatyössä työt eivät lopu koskaan. Tämä voi etenkin kunnianhimoisissa tekijöissä synnyttää riittämättömyyden tunnetta, mikä lisää stressiä. On siis opittava priorisoimaan ja säästämään virtaa muullekin elämälle. Jaksava ihminen jaksaa kehittyä työssäänkin. Joten yksilön on osaltaan ja autetusti kannettava vastuunsa omasta hyvinvoinnistaan.

Kunnianhimo asenteena voi levittäytyä muuhun elämään. Rinnan voi kulkea tunne siitä, että asioista on selvittävä yksin. Näissäkin asioissa sekä nuoria että kokeneempia työntekijöitä voi opastaa. Kun tunnistaa piirteet itsessään, oppii varomaan liiallista kunnianhimoa. Voimia säästyy pidemmälle ajanjaksolle työuran aikana.

Organisaation on kehityttävä saavuttaakseen tuloksensa

Täydellistä työntekijää ei ole, eikä sellaiseksi ketään haluta kasvattaa. Silti organisaatio, joka pystyy samaan parhaat työntekijät, kasvattaa kilpailuetuaan. Kun yritysten arvonnousun syitä on selvitelty viime vuosina, immateriaalisten arvojen merkitys korostuu. Yrityksen kulttuuri on uusi brändi.

Yrityksen strategia onnistuu Kilpisen mukaan vain silloin, kun organisaatiossa tapahtuu kehittymistä. Näin yrityksen kantama ihmisvastuu kasvattaa myös tuottavuutta. Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekijöiden kehittymisestä. Ihmisvastuuseen sisältyy sekin, että jokaisesta ollaan kiinnostuneita ihmisenä – omana itsenään.

–  Ihmisvastuu synnyttää myös lojaalisuutta ja suositteluhalukkuutta, jolla on vaikutusta työnantajamielikuvaan. Hyvä työnantaja vetää osaajia puoleensa, muistuttaa Kilpinen.

Yksi asia kuntoon hyvinvoinnin osalta – mikä se olisi?

Webinaarin lopuksi moderaattori Pauli Waroma pyysi Katariinaa ja Petteriä mainitsemaan vain yhden asian, jonka laittaisi kuntoon hyvinvoinnin johtamisessa. Katariina nosti esille esimerkin voiman: Myös johdon edustajien kannattaa tehdä oma hyvinvointistrategiansa ja tuoda se näkyväksi. Näin voi toimia esimerkkinä muille.

Petteri muistutti siitä, että jokaisen meistä kannattaisi varata työpäiväämme huokoisuutta. Jo mikrotauoilla saa kerättyä energiaa niihin työpäivän tilanteisiin ja työtehtäviin, joihin sitä eniten tarvitsee.

 


 

Aikaansaava organisaatio – pienennämme tuottavuusvajetta -webinaari järjestettiin 31.1.2023. Keskustelemassa EY:n henkilöstöjohtaja Katariina Jalas, Aavan Petteri Kilpinen ja moderaattorina Aavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Waroma. Linjoilla oli lähemmäs 200 kuulijaa, joiden kiinnostuksen kohteina ovat työhyvinvointi ja henkilöstöstä huolehtiminen. Katso webinaaritallenne >

Seuraavan webinaarin 21.3.2023 aiheena Parempaa ajattelua.

Jaa artikkeli