Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Hyvinvoinnin neljät tikkaat – mahdollisuuksia yksilölle ja organisaatiolle

PIMEYDESTÄ VALOON

Työhyvinvoinnin asiantuntijat rentoutuvat joogamatoilla Pimeydestä valoon -tapahtumassa. Aloitan esitykseni kuvaamalla työelämää pyörremyrskyksi. Parhaimmillaan pyörre nostaa kohti sinitaivasta, haasteellisina hetkinä imaisee syövereihinsä. Miten pysymme ylhäällä tai nousemme uudelleen ylös? Otetaan avuksi työelämän neljät tikkaat.

Pyörremyrskyssä kieppuvat oma elämä ja työelämä sekoittuen. Kun työyhteisösi on kierteen nostattamana ylhäällä – näkyvissä on sinistä taivastakin – organisaation vahvuudet ovat käytössä. Meillä on yhteys kollegoihin, teemme yhdessä asioita ja saamme tuloksia aikaan. Osaaminen työyhteisössä kasvaa. 

Nousu ei kuitenkaan kestä ikuisesti työelämässä tai -paikassa. Työn haasteet imevät meitä alaspäin putkessa yksilönä tai tiiminä. Yhteinen putki voi jakautua yksilöiden omiksi putkiksi, joissa upotaan syvemmälle omaan yksinäiseen todellisuuteen.  

Jotta pääsemme uudelleen ylös, tarvitsemme avuksi neljät työelämän tikapuut askelmineen. Kaikki tikkaat ovat yhtä tärkeitä vaikuttaen kokonaisuuteen. Muutos alkaa kuntotarkastamalla jokainen tikkaista erikseen. Jos yhdet tikapuut ovat huterat, ne pitää ensin korjata. Jos toiset ovat kunnossa, niihin kannattaa tukeutua. 

Ensimmäiset tikkaat – yksilö eli ihminen

Vaikka yksilö pyrkisi pitämään hyvää huolta itsestään, työelämä tuo haasteita. Aina on muutosta ja muutoksen muutosta. Liikaa tai liian vähän töitä. Huono yhteishenki tai vaikea tilanne. Haasteiden seurauksena ihminen voi ajautua ahdistuksen kapenevaan putkeen. Alkaa selviäminen, jotta energiaa säästyy.  

Säästökohteeksi valikoituu usein sosiaalinen yhdessäolo. Työpäivästä karsitaan kaikki turha pois: ’Kannattaako tuohonkaan palaveriin osallistua. Miksi näitä kahvitaukoja, ja kuka nyt ehtii syömään?’ Huulenheitto, työstä puhuminen ja keskustelut – kaikki nämä häviävät. Sosiaalinen liima kuivuu ja putki kapenee entisestään.  

Stressin ja uupumuksen kasvaessa ajattelu muuttuu mustavalkoiseksi. Työssä perusasiatkin muuttuvat vaikeiksi, silti apua ei haluta pyytää. Vaikka yksilö pyrkisi parhaaseensa, hän ei selviä, jos töitä liikaa, yhteistyö heikkoa ja johtaminen puutteellista. Siksi on laitettava kuntoon kokonaisuuden muut tikkaat.  

Toiset tikkaat – työyhteisö ja tiimit

Jos töissä edetään liiaksi rutiineilla ja yksin ahertaen, työyhteisö kadottaa luovuutensa. Sen vuoksi on tärkeää ratkaista, miten tuomme työyhteisön jälleen yhteen. On rakennettava tasapainoa työelämään. Balanssi yksityisen työrauhan ja yhteisen tekemisen kanssa. Näin työstä tulee yhteinen työmme.  

Toisilla tikkailla ratkommekin työyhteisön haasteita: Miten toimimme yhteen ja minkälaista yhteistyötä tarvitsemme? Onko yhteistyölle aikaa arjessa? Tärkeimpänä kysymys, miten osaamme olla avuksi toisillemme. Vastauksista rakentuu yhteisen tekemisen malli. 

Kolmannet tikkaat – esihenkilötyöllä ylös pyörremyrskystä

Kolmannet tikkaat ovat esihenkilötyö ja johtaminen. Kysymys sinulle esimies on: Oletko kiinnostunut työntekijöistäsi? Luotko tiimiläisillesi psykologisesti turvallisen työympäristön? Esihenkilöiden arvokkaana tehtävänä on tukea arjen työtä, saada tiimi toimimaan ja yhteistyö kuntoon. Esihenkilöt luovat ympäristön, jossa ongelmat uskalletaan nostaa päivänvaloon ja niitä myös ratkotaan.  

Esihenkilö saa ja hänen pitää kysyä, mitä työntekijälle kuuluu. Kysyä uudelleen ja tarkentaen – ja kuunnella vastaukset huolella. Pitää huolta, että kaikki pysyvät mukana. Sillä ketään ei saisi jättää yksin, vaikka tulokset puhuisivat tehokkuuden puolesta. 

Myöskään esihenkilö ei saa jäädä liian yksin, vaan hänkin tarvitsee oman esihenkilönsä ja kollegaverkostonsa tuen. Kaikkea ei tarvitse osata itse. Työhyvinvoinnin johtamisessakin tärkeää on kuunnella ja hyödyntää työyhteisön tietoa. Työhyvinvointi on kuitenkin yhteisön yhteinen asia.  

Neljännet tikkaat – työn tekeminen   

Viimeisillä tikkailla pysähdymme miettimään, millainen hybridimalli tukee itse työtä ja sen tavoitteita parhaiten. 

Ja miten työ saadaan jakautumaan työntekijöiden kesken tasapuolisesti. Jaksaminen töissä ja työn hallittavuus voivat edellyttää kipeitä ratkaisuja työntekijältä. Voisinko kieltäytyä työtehtävistä tai rajata vastuualueitani? Onko minulla rohkeutta pyytää apua ja miltä tämä voi vaikuttaa pätevyyteni näkökulmasta?  

Koska työn pitää olla hallittavaa, tiimiläisenä on lupa antautua johdettavaksi. Esihenkilöiden tehtävä on pitää huolta työstä, ihmisestä ja työpaikasta. Itse voi päättää, minkälainen tiimiläinen on ja haluaa olla.

Rakennetaan vahvuuksille 

Mitä voimme tehdä työelämän pyörremyrskyssä? Kun olemme ylhäällä, on tärkeää katsoa ympärille. Havaita se, mitä teemme oikein ja mitkä kaikki asiat ovat hyvin. Näin toimien työyhteisö rakentuu vahvuuksille.  

Samoin kannattaa toimia silloin, kun on tarve nostaa ihminen ylös uupumuksesta, yksinäisyydestä tai näköalattomuudesta. Otetaan avuksi juuri hänen vahvuutensa. Ei yritetä muuttaa liiaksi, mutta riittävästi ja viisaasti. Nähdä ja kuulla ihminen.  

 

Antti Vartiainen
Työterveyspsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti,
työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja 

Lue tapahtumavieraiden ajatuksia >>

Jaa artikkeli