Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Liiketoimintalähtöinen työhyvinvointi ja sairauksienhoito

Voiko työterveyttä johtaa liiketaloudellisista lähtökohdista?

Tuntuuko vaikealta puhua työntekijöiden terveydestä ja rahasta samaan aikaan? Työterveyshuollon ydintehtävä on auttaa organisaatiotasi onnistumaan tavoitteissaan – myös liiketaloudellisesti. Vahvistamalla henkilöstön voimavaroja työn tuloksellisuus paranee.

Liiketoimintalähtöisyyden yhdistämistä työterveyteen varotaan, sillä terveydestä huolehtiminen on jo itsessään arvokas tehtävä. Työhyvinvointiin panostaminen on kuitenkin aina myös liiketaloudellinen päätös. Vaikuttavuus sen sijaan voi jäädä heikoksi, jos keskitytään liikaa yksilöllisiin työkykyriskeihin. Näin toimien työterveyshuollon toimet kohdistuvat vain osaan henkilöstöä, sillä vastaanotoilla eivät kaikki käy. Vaihtoehtoisesti suosittelen tarkastelemaan työhyvinvointia ja sairauksien ennaltaehkäisyä organisaatiotasolla – yhteisenä asiana. Tunnistetaan voimavaroja ja vahvistetaan oikein kohdistaen koko henkilöstön hyvinvointia.

Työterveyskäynti tuottaa tietoa myös yrityksesi kipukohdista

Mittavissa tavoitteissa onnistuminen edellyttää kokonaiskuvaa tilanteesta. On selvitettävä oman yrityksen työhyvinvointihaasteet ja -mahdollisuudet juurisyineen. Kokonaiskuva on yhdistelmä vastaanotoilta kertyvää tietoa, raportointidataa ja hyvinvointikartoituksien tuottamaa tietoa. Työ on luontevasti läsnä jokaisella työterveyden vastaanotolla, siksi käynnit kerryttävät samalla näkymää organisaation kipukohtiin. Analysoituun tietoon perustuvien toimenpiteiden lisäksi laitan työterveyshuollon tavoitelistalle tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden.

Puolueeton kuuntelija ymmärtää johtoa ja henkilöstöä

Tieto auttaa kohdistamaan toimenpiteet, ja lisäksi tarvitaan ymmärrystä organisaation toimintaympäristöstä. Usein esimiehet kokevat olevansa työterveysasioiden osalta epävarmuusalueella. Erityisesti nyt etäaikana, kun välitön yhteys puuttuu. Kiire on kehittämisen pahin vihollinen, sillä se estää aistimasta tunnelmaa työpaikalla. Lisäksi työkulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka henkilöstö haluaa nostaa esille vaikkapa kuormittavuustekijöitä. Työterveys on puolueeton osapuoli, joka kuulee sekä johtoa että henkilöstöä kaikkien parhaaksi. Autamme nostamaan esille vaikeitakin asioita.

Luottamuksellinen yhteistyö ei rakennu siten, että istuudutaan asiantuntijoina pöytään tarjoten heti valmiita ratkaisuja. Yhteisen pöydän äärellä tulee kuunnella, kysyä ja luoda yhteiset tavoitteet. Työterveydestä huolehtivan asiantuntijatiimin ja yrityksen HR-tiimin tulee toimia erityisen hyvin yhteen, kun toimitaan luottamuksellisten asioiden kanssa. Ihmiset yhdessä varmistavat tavoitteiden saavuttamisen.

Voimavarojen kolme kenttää käyttöön

Organisaation voimavarojen vahvistaminen etenee kolmen osa-alueen kautta. Ensin selvitetään yksilön voimavarat asioissa, joihin hänen tulee työssään keskittyä ja jotka ovat hänen elämässään tärkeitä. Työn osalta tarkastelemme, motivoiko nykyinen työ ja onko se sujuvaa. Kolmas osa-alue on hyvinvointia tukeva kulttuuri työpaikalla. Jos mielenterveysongelmat nousevat esille, henkilöstöhallintoa voi kiinnostaa ovatko haasteet henkilötasoisia vai johtuvatko ne organisaation tavasta toimia. Sillä oikeiden asioiden lisäksi toimien on kohdistuttava oikein. Vaikuttavuus syntyy tätä kautta.

Työterveydestä on mahdollista luoda kilpailuetua yrityksellesi

Työhyvinvointiin panostaminen on liiketaloudellinen päätös, mikä onnistuakseen vaatii tutkittua tietoa, tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Nyt kun useilla aloilla kamppaillaan työvoimapulan kanssa, ihmisistä huolehtiminen on keino saada oikeat ihmiset ja pitää heidät talossa. Yksilön näkökulmasta työhyvinvoinnista huolehtiminen auttaa motivoitumisessa. Jokainen haluaa onnistua työssään niin, että voi omalta osaltaan auttaa organisaatiotaan onnistumaan. Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset tavoitteet eivät ole ristiriidassa ihmisten hyvinvoinnin kanssa, vaan osa-alueet tukevat toisiaan. Ei ole toista ilman toista.

Hanna Rahtu-Vainionpää
Työterveyden ylilääkäri
Aava

——————————————————–

Luodaan yhdessä hyvinvoinnista kilpailuetua. Lue lisää Tuottavuutta takuulla -kumppanimallista.

Lue lisää >>     Pyydä tarjous >>

Jaa artikkeli