Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Tutkittu tieto työhyvinvoinnin apuna

Onko sinulla tieto yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta?

Mistä hyvinvoivan työntekijän tunnistaa? Energinen ihminen kykenee terveytensä, osaamisensa ja voimavarojensa puolesta tekemään asioita, jotka ovat hänelle merkityksellisiä.

Vain tutkimalla saadaan syvää tietoa työtekijöiden hyvinvoinnin tilasta. Tiedon perusteella organisaatiossasi pystytään toteuttamaan kohdennettuja ja siten vaikuttavia toimenpiteitä. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on ajankohtainen tavoite, mutta keinoja sen toteuttamiseksi on ollut niukasti. Millainen näkymä teillä on työhyvinvointiinne?

Kokonaisvaltaista ihmisestä huolehtimista

Työhyvinvoinnin kenttä on kasvanut työterveyttä edistävästä toiminnasta kokonaisvaltaiseen ihmisestä huolehtimiseen. Vastuullinen työnantaja pitää huolta jaksamisesta työtaitojen lisäksi. Sillä moderni tietotyö valuu kotiin, ja kotiasiat vaikuttavat asiantuntijan työtehoon. Vaikka organisaatioissa on hyvä tahtotila huolehtia henkilöstöstään, näkymä nykytilaan on kokemustemme mukaan sumea. Ei ole työkaluja selvittää nykytilaa kattavasti, eikä keinoja yhdistää eri tietolähteitä kokonaiskuvan rakentamiseksi. Niukan tiedon perusteella tehtävät panostukset valuvat hukkaan niin työterveyden edistämisen kuin aikaisten riskien hallinnan osalta. Puhun tässä kohdin Toivotaan toivotaan -toiminnasta. Tehdään kuitenkin jotakin ja toivotaan parasta.

Tilannetta on mahdollista parantaa. Tämä edellyttää luotettavaa tutkimustietoa eri lähteistä ja tiedon analysointia. Kun tutkimalla, mittaamalla ja kyselyissä esille nousevat ns. perinteiset haasteet nukkumisen, liikkumisen tai syömisen osalta, asiantuntijoiden antama täsmäapu on toimiva keino. Mielen haasteisiin ovat omat asiantuntijansa. Työterveyshuollon interventio on tietoon perustuen yksilöllinen, kuten yksilö- tai ryhmävalmennus, työterveyden erikoispalvelut tai näiden yhdistelmä. Jos toimenpiteet kohdistetaan vain yleisen tilannenäkymän – siis olettamusten perusteella – mielen haasteisiin voidaan tarjota uniryhmää tai liikuntaa. Tehotonta, ja siksi kallista.

Tieto auttaa tunnistamaan juurisyyt ja hiljaiset signaalit

Vaikuttavatko tehdyt toimenpiteet? Mikä on niiden tuottavuutta parantava vaikutus? Näihinkin vastaaminen edellyttää tutkimuksia ja niistä saatavaa seurantatietoa. Numerot ovat tavoitteellisia faktoja. Käytännössä parempaa jaksamista kotitoimistoilla ja työpaikoilla, pienentyneitä poissaolo- ja sairauslomalukuja, korkeampi sitoutuminen työnantajaan, pidemmät työurat ja parempi työviihtyvyys. Hyvinvoivia ihmisiä.

Tutkimuksista saatavalla tiedolla on lisääkin valoisia puolia. Tunnistamalla ne pahaenteiset terveyteen, työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvät hiljaiset signaalit sekä aikaiset riskit, näihin voidaan puuttua – ajoissa. Työterveyshuollon yhteydessä puhutaan ennakoinnista, mikä sekin edellyttää oikein ja oikeaan aikaan kohdistuvia toimenpiteitä. Siksi useasta lähteestä kerättävä tieto, tiedon yhdistäminen ja analysointi ovat avainasemassa.

Kun tavoitteenasi on työhyvinvoinnin hyvä ROI-hyötysuhde, ota avuksi tutkiminen. Tieto auttaa kohdistamaan toimenpiteet ja seuramaan niiden vaikuttavuutta. Hyvä kello kuuluu myös kauas.

Patrik Borg
Hyvinvointiasiantuntija ja kehitysjohtaja
Aisti Health

Tutustu tutkimusratkaisuihimme >>

——————————————————–

Luodaan yhdessä hyvinvoinnista kilpailuetua. Lue lisää Tuottavuutta takuulla -kumppanimallista.

Lue lisää >>     Pyydä tarjous >>

Jaa artikkeli