Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Työhyvinvoinnin johtaminen on ylimmän johdon tehtävä

Vain hyvinvoiva työyhteisö jaksaa uudistua

Työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuden lisäksi työpaikan maineeseen. Kun johto sitoutuu rakentamaan kulttuuria, joka tukee jaksamista ja uudistumista, kaikki hyötyvät. Energiset ihmiset haluavat kehittyä työnantajansa hyödyksi.

Työelämä uudistuu vauhdilla digitalisaation ja automaatioiden kautta. Rutiinitöiden suorittamisen sijasta työntekijöiltä edellytetään ketteryyttä ja päätöksentekokykyä. Strategian toteutuminen vaatii henkilöstöltä kykyä uudistua ja halua kehittyä. Tämä onnistuu vain jaksavilta ihmisiltä, sillä väsyneet aivot eivät ota uutta vastaan. Lisäksi asiantuntijatyön iso riski on uupumista seuraava töiden kasaantuminen. Tehottomuus.

Vain tunnit merkitsevät – onko näin teilläkin?

Sinnikäs virheajatus sekä johdolla että johdettavalla on, että tekemällä enemmän tunteja saavutetaan parempi tulos. Käytäntö näyttää toisin. Kun ihmisillä on lupa rytmittää tekemisiään ja huolehtia jaksamisestaan myös työpäivien aikana – syntyy tulosta. Energiset tekijät ovat aktiivisia, jopa intohimoisia tehtävissään. He ovat yhteistyökykyisiä pystyen verkostoitumaan ja yhdistämään tekijöitä toisiinsa. Heissä on siis kaikki ne työnantajan toivomat ominaisuudet, mitä tarvitaan menestymiseen.

Johtaminen ja kulttuuri ovat päivittäisiä tekoja

Työpaikan kulttuuri ohjaa tapaamme tehdä töitä, siksi muutos lähtee johtamisen ja kulttuurin uudistamisesta. Kun halutaan saavuttaa kilpailuetua hyvinvoivasta henkilöstöstä, on tehtävä tekoja työhyvinvoinnin puolesta. Kaikessa tavoitteellisessa toiminnassa, kuten hyvinvointiohjelman toteuttamisessa, johdon sitoutumisella on ylivoimaisesti suurin merkitys. Johdon odotukset luovat työyhteisölle paineen haluttuihin toimintatapoihin ja johdon käyttäytyminen määrittelee halutun työkulttuurin. Siksi johdon on puhuttava toistuvasti tavoitteiden puolesta, johdettava ihmisten hyvinvointia ja toimittava itse esimerkin omaisesti. Näin suunnitelmat muuttuvat tavaksi toimia ja vähitellen kulttuuriksi.

Kolme merkityksellistä tekoa tuottavuuden puolesta

Organisaatiosi menestymisen kannalta nostan esille kolme keskeistä tekoa. Työhön sitoutumista pitää johtaa, sillä vain sitoutunut henkilö toimii aloitteellisesti kehittäen työtään. Ilman itsensä johtamisen taitoja on vaikea menestyä aina mukana kulkevan työn kanssa. Rinnalla on rakennettava ihmisiä kunnioittava, kuunteleva, dialogiin perustuva palautekulttuuri. Asiantuntijatyö on näkymätöntä, siksi tarvitsemme jatkuvaa palautetta ja sparrausta. Kuuleva esimies myös tietää missä tiimin jaksamisen kanssa mennään, siksi kolmas, eikä vähiten merkityksellinen asia, on yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Yhteenliimautunut tiimi toimii yhteisten tavoitteiden puolesta, toinen toistaan tukien. Yritys, jossa työskentelee motivoituneita ja energisiä ihmisiä, joilla on mahdollisuus toimia heitä inspiroivassa kulttuurissa, menestyy aina verrokkejaan paremmin.

Kun näistä asioista huolehditaan, lupaan puolestani parempaa työntekemisen tehokkuutta ja viivan alla näkyviä tuloksia. Vahvan voittavan yrityskulttuurin lisäksi.

Petteri Kilpinen
Aava Virta -yksikön johtaja ja päävalmentaja

——————————————————–

Luodaan yhdessä hyvinvoinnista kilpailuetua. Lue lisää Tuottavuutta takuulla -kumppanimallista.

Lue lisää >>     Pyydä tarjous >>

Jaa artikkeli