Tuottavuutta takuulla

Kumppanimalli

Tuottavuutta takuulla -palvelumallin avulla rakennetaan henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetua.

Se tapahtuu vahvistamalla yrityksen eri voimavaroja samanaikaisesti.

Aavan kehittämällä Tuottavuutta takuulla -kumppanimallilla toiminnan vaikuttavuutta selvitetään mittaamalla henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä, liiketoiminnan kehittymistä ja asiakaskokemusta. Se auttaa ennakoivasti tunnistamaan hyvinvointihaasteet ja -mahdollisuudet sekä juurisyyt niiden taustalla. Löydösten perusteella tehdään toimintasuunnitelma, joka tunnistaa, priorisoi ja konkretisoi toimenpiteet.

Tuottavuustakuu

Mallilla voidaan myös laskea, kuinka paljon tehoton työ maksaa euroissa. Kumppanimallissa hyvinvointiohjelman vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti ja investoinnista hyvitetään enimmillään jopa puolet, jos tavoiteltua vaikuttavuutta ei saada aikaan.

Uudistamme työterveystoimialaa. Tuottavuutta takuulla -kumppanimallilla organisaatiosi liiketoimintalähtöiset hyvinvointitavoitteet ja Aavan moniammatillinen työterveysosaaminen kohtaavat.

Tuottavuutta takuulla -palvelumallin avulla rakennamme henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetua asiakkaillemme. Se tapahtuu vahvistamalla yrityksen eri voimavaroja samanaikaisesti. Näitä voimavaroja ovat energinen ihminen, motivoiva työ ja inspiroiva kulttuuri. Toiminnan vaikuttavuutta selvitetään mittaroimalla henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä, liiketoiminnan kehittymistä ja asiakaskokemusta.

Ihminen, esihenkilö, johtaja – jokaiselle hyötyä

Yksilön näkökulmasta palvelumallin tavoitteena on saada hänet voimaan paremmin, pitämään työstään enemmän ja arvostamaan omaa työyhteisöään sekä työpaikkaansa. Esihenkilöiden näkökulmasta edellä mainittujen lisäksi tavoitteena on lisätä esimiesten valmiuksia johtaa työntekijöiden jaksamista. Kerryttäen tavoitteita edellisten päälle, johdon tavoitteina ovat myös parantaa työn tuottavuutta, vähentää menetetyn työn määrää ja vapauttaa itselleen lisää aikaa työntekemisen laadulliseen kehittämiseen.

Toimintasuunnitelma perustuu selvitettyihin juurisyihin

Yhteistyö käynnistyy kartoittamalla laaja-alaisesti, 9:stä eri näkökulmasta henkilöstön hyvinvoinnin nykytilaa, suhdetta työhön ja kokemusta esimiestyöstä. Aavan Aisti Health -kartoitus on ainutlaatuisen laaja-alainen. Se auttaa ennakoivasti tunnistamaan hyvinvointihaasteet ja -mahdollisuudet sekä juurisyyt niiden taustalla. Kartoituksen löydösten perusteella tehdään toimintasuunnitelma, joka tunnistaa, priorisoi ja konkretisoi toimenpiteet. Toimet kohdistetaan toimenkuva-, osasto- ja työkykyryhmäkohtaisesti. Näin toimien saavutamme nopeimmin välittömiä onnistumisia ja pääsemme yhdessä asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Onnistumista tukee yhteiskehittämisen malli

Yhteistyön aikana toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti yhdessä sovittujen mittareiden kautta. Yhteistyön tuloksellisuuden kannalta suosittelemme yhteiskehittämisen mallia, jossa korostuvat jatkuva, avoin ja rehellinen kommunikointi. Malli syntyy yhteisen pöydän äärellä yrityksenne edustajien ja Aavan moniammatillisen tiimin kesken. Yhteisillä pelisäännöillä on mahdollista reagoida epäkohtiin, tehottomiin toimenpiteisiin tai toimintatapoihin nopeasti.

Lupaamme vaikuttavuutta – Tuottavuutta takuulla

Aavan työterveys toimii tutkimuslähtöisyyden ja tavoitteellisuuden lisäksi tuottavuutta edistävästi. Näin toimien voimme antaa takuun hyvinvointiohjelmamme vaikuttavuudesta. Työmme on luoda kokemusperäisellä osaamisella ja asioihin paneutuvalla asenteella henkilöstönne hyvinvoinnista kilpailuetua toimintaympäristössä, missä taistellaan parhaista ihmisistä ja asiakkaista. Lupaamme tuottavuutta takuulla.