Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Hyvinvointiarkkitehti rakentamassa parempaa työelämää

Aavan työterveyden pääfokus on huolehtia ihmisten mahdollisuudesta onnistua työssään. Yritykset, joissa ihmisten hyvinvointi on keskiössä, ovat tutkitusti kaikkein kannattavampia. Tekemämme yhteistyö ja työterveyden vankka asiantuntemus vaikuttavat työkyvyn ja hyvinvoinnin kautta asiakkaiden liiketoiminnan menestymiseen – myös taloudellisesta näkökulmasta. Mukana tässä työssä on myös Aavan hyvinvointiarkkitehti, joka laittaa yritysten johdon keskustelemaan oikeista asioista.

Olet taatusti kuullut puhuttavan rakennusarkkitehdista, maisema-arkkitehdista ja it-alan ohjelmistoarkkitehdista. Mutta mikä ihme on hyvinvointiarkkitehti?

Siinä missä perinteinen rakennusarkkitehti suunnittelee taloja toimiviksi kokonaisuuksiksi, hyvinvointiarkkitehti tekee samaa organisaatioille.

Annukka Katainen on Aavan hyvinvointiarkkitehti, joka kulkee asiakasyrityksen ja työterveystiimin rinnalla varmistamassa tehokkaimmat ratkaisut henkilöstön kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja esihenkilöiden parhaalle mahdolliselle johtamistavalle.

– Työssäni olennainen kysymys on, mitkä tekijät tukevat työntekijää onnistumaan työssään ja organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja mitkä estävät onnistumisen. Ratkaisut ja jatkotoimenpiteet ovat hyvinkin erilaisia, jos kyse on yksilön kyvykkyydestä johtaa itseään tai esihenkilön kyvykkyydestä johtaa tiimiään, Annukka kertoo.

Keskustelun kautta oikeisiin toimenpiteisiin

Hyvinvointiarkkitehdin työssä yhtenä pohjana toimii Aavassa yrityksille toteutettavat Aisti-kyselyt, joilla voidaan kartoittaa laaja-alaisesti työyhteisön hyvinvointia ja henkilöstön työkykyä.

Annukka Kataisen rooli on analysoida ja raportoida Aistin tuloksia muun muassa johtoryhmille. Hän pystyy peilaamaan tuloksia muihin yrityksiin – löytyykö kartoituksesta poikkeamia vai näyttääkö tulos tyypilliseltä kyseisen ammattikunnan piirissä.

Tulosten pohjalta laaditaan aina jatkotoimenpiteitä, jotka voivat olla useamman vuoden aikajänteelle suunniteltuja valmennuskokonaisuuksia tiimeille ja esihenkilöille tai akuuttiin tilanteeseen räätälöityjä interventioita.

– Tärkeä osa tätä työtä on keskusteluttaa yritysten johtoa. Missä olemme nyt ja mihin haluamme päästä vuoden, kahden tai kolmen vuoden aikajänteellä. Vain jakamalla oikea tilannekuva ja tunnistamalla juurisyyt haasteiden takana, pääsemme rakentamaan oikeat ja vaikuttavat jatkotoimenpiteet.”, Annukka pohtii.

Oleellinen osa hyvinvointiarkkitehdin työtä on suunnitella jatkotoimenpiteitä ja seurata niiden vaikuttavuutta yhdessä työterveystiimin kanssa.

Kartoituksen ja siitä seuranneiden jatkosteppien jälkeen asiakkailla on selkeä kuva siitä, mitkä asiat organisaatiossa ovat hyvin, mitkä tekijät piilevät jäävuoren pinnan alla ja mihin reagoida heti. Valmennuksilla vahvistamme yksilön kyvykkyyksiä ja johtamisen taitoja.

– Vastuu muutoksen toteuttamisesta on aina asiakkaalla. Esimerkiksi organisaation rakenteita emme voi organisaation puolesta muuttaa, mutta voimme tarjota työkalut niiden muuttamiseksi, Annukka sanoo.

Valmennustoiminta osana työterveyshuoltoa

Aava Virta on tarjonnut jo pitkään erilaisia valmennuspalveluita. Vuoden alusta valmennustoiminta on sulautettu kokonaan osaksi Aavan työterveyshuoltoa.

– Aavan työterveys toimii valmentavalla otteella. Olemme rakentaneet valmiit mallit, joita hyödyntää eri tilanteissa ja eri paketteja pystytään herkemmin myös tarjoamaan asiakkaalle. Näin pystymme aina hyödyntämään Aavasta löytyvää asiantuntijuutta.

Aavan työterveyden toimintaideologiaan kuuluu vahvasti kaksi pääteemaa: Better at Work ja Back to Work. Näitä molempia tarvitaan rinnakkain, mutta niillä on eri tavoite.

Better at Work on proaktiivista ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa yrityksen kulttuuria. Näiden toimien aikajänne on useampi vuosi, jolloin tuloksetkin ovat nähtävissä vasta ajan myötä.

Back to Work on reaktiivisempaa ja auttaa akuutteihin ongelmakohtiin. Sillä haetaan lyhyellä aikavälillä helpotusta tilanteeseen ja siksi siltä odotetaan nopeammin myös tuloksia.

Valmentava työterveys tekee hyvinvoinnista kilpailuedun

Aava kantaa korkealla valmentavan ja ennaltaehkäisevän työterveyden lippua. Se on erilainen lähestymistapa, jota työterveyden kentällä on totuttu näkemään. Aavassa ei hoideta vain jo puhjenneita sairauksia, vaan halutaan aidosti tuottaa asiakkailleen kilpailuetua hyvinvoivien työntekijöiden avulla.

– Aavassa tietysti hoidetaan myös sairauksia, mutta tiimeillämme on valtavasti osaamista ja halua auttaa organisaatioita ja yksilöitä muullakin tavalla. Haluan työlläni olla takaamassa, että työterveys onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla työssään, jolloin yhdessä tuotamme organisaatioille hyvinvoinnista kilpailuetua, Annukka sanoo.

Tulevaisuudessa Annukka Katainen ei halua olla vain yksi harvoista hyvinvointiarkkitehdeista Aavassa.

– Pitkän tähtäimen tavoitteena on tehdä roolini tarpeettomaksi niin, että ajan myötä kaikista Aavan asiantuntijoista tulee hyvinvoinnin arkkitehteja, Annukka paljastaa.

Jaa artikkeli