Webinaaritallenne: Ajattelunhallinnan johtaminen ja työhyvinvointi | Katso >>
Hyvinvoinnista kilpailuetua

Ylivertainen asiakaskokemus on luottamusta ja yhteistä tekemistä

Kun lupaamme organisaatiollesi ylivertaisen asiakaskokemuksen, laitamme asiantuntemuksemme kaikkineen likoon. Tulostakuu lisää sitoutumistamme. Mikä voisi olla arvokkaampi yhteinen päämäärä kuin hyvinvoiva henkilöstö? 

Työterveyshuolto auttaa parhaimmillaan parantamaan henkilöstön hyvinvointia ja tuottaa lisäarvoa yritykselle. Siksi kumppanilta kannattaa edellyttää enemmän kuin lakisääteisten toimintojen suorittamista ja sairaudenhoitoa. Aavassa lähestymme työhyvinvointia asiakkaidemme tarpeista käsin liiketoimintaa tukien. Mitä haluatte parantaa työhyvinvoinnin osalta? Missä ovat kipukohtanne – tunnistatteko ne?  

Organisaatiosi saa työhyvinvoinnin investoinneille parasta vastinetta, kun toimimme yhdessä yhteisten tavoitteiden puolesta. Meitä on haastettu ensitapaamisella kysymällä ’Työterveyshuollon kustannukset ja poissaolot ovat kasvaneet, mitä Aava pystyy tekemään tälle?’ Voimme vastata toiminnallemme näihin, mutta haluamme nähdä syvemmällä ja pidemmälle. Tavoitteenamme on rakentaa henkilöstön hyvinvoinnista kilpailuetua. Se jos mikä edellyttää luottamusta, yhdessä asetettuja tavoitteita ja mittareita. Suunnitelmallista, joskaan ei raskasta yhteistä prosessia.  

Asiakkuuden käynnistys avoimesti keskustellen 

Asiakkuuden tärkeä vaihe on aloitus, siksi toimimme aktiivisesti ennen sopimuksen syntyä. Aavasta organisaatiosi saa tuekseen työterveyden ja hyvinvoinnin parhaat käytänteet, jotka tukevat liiketoimintaanne ja siten menestystänne. Yhteistyö alkaa Starttipalaverilla, jossa käymme läpi yhteistyön keskeiset tavoitteet ja sovimme toimintatavoista. Emme mene jäykkien palvelumallien tai prosessiemme taakse, vaan sopeutamme toiminnan aidosti tarpeisiinne. 

Aisti Health -kysely antaa joustavasti organisaatiotasoista tietoa kehittämisen perustaksi. Esille voi nousta ennen tunnistamattomia asioita esimerkiksi jaksamiskulttuurin osalta. Aisti Health -kyselyn perusteella on helppo suunnitella tietoon perustuen yhteistyön painopistealueet.  

Yhdistämme ennaltaehkäisevän työhyvinvointitoiminnan ja sairauksien hoitamisen tavalla, joka mahdollistaa oikea-aikaisen ja nopean työhön palaamisen, työyhteisössä viihtymisen ja sen, että ihmiset kokevat saavansa työssään enemmän oikeita asioita aikaan. 

Rekrytointi on arvokas päätös, jossa autamme onnistumaan 

Toimialasta riippumatta yritykset haluavat parhaat, sitoutuneet ja sopivimmat tekijät. Aava toimii tukenanne osana rekrytointiprosessia. Saatte neuvoja rekrytoinnissa huomioitavista työkykyasioista ja toteutamme esimerkiksi toimintakykymittauksia fyysisen työkyvyn osalta. Autamme tekijöitä ja organisaatiota huolehtimaan työkyvystä koko työsuhteen ajan.  

Kehitämme yhdessä johdon kanssa työntekijöiden hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria toimialan parhaan työntekijäkokemuksen ja vetovoimaisen työnantajamielikuvan vahvistamiseksi. Tämä helpottaa oikeiden osaajien rekrytointia myös jatkossa. 

Mittaamisen kautta tuloksiin – tai takuu käyttöön 

Koska menestys syntyy ihmisten kautta, nostamme esille tärkeimmät parannettavat osa-alueet. Keskeistä on tunnistaa lähtötilanne ja tavoitetaso 1–2 vuoden aikana, sekä määritellä tavoitteet ja mittarit yhdessä. Yhteistyössä toimien tavoitteillamme on sama suunta aikatauluineen. 

Työkykyjohtamisen palvelumme auttavat tulosten saavuttamisessa. Aava HR työkykyjohtamisen -järjestelmä ohjaa esihenkilöitä toimimaan ennaltaehkäisevästi. Vähennämme työkykyriskejä ja sairauspoissaoloja kohdennetuilla toimenpiteillä, jotka perustuvat ajantasaiseen organisaatio- ja yksilötason tietoon. Arvioimme toimien vaikuttavuutta suunnitelmallisesti, osana yhteiskehittämistä.  

Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyt kattavasti työntekijöille, esihenkilöille ja johdolle. Kyselyt ovat tärkeä osa työntekijäkokemuksen selvittämistä. Esihenkilöille ja johdolle suunnatut kyselyt näyttävät, kuinka olemme onnistuneet tukemaan esihenkilöitä ja johtoa. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella.  

Pitkäaikaiset asiakkuudet kertovat luottamuksesta 

Yrityksen koosta riippumatta jokaisen yrityksen menestys on meille tärkeää. Asiakkaamme ovat antaneet hyvää palautetta siitä, että kuuntelemme tarkasti organisaation kaikkia tasoja, tekijöistä johtoon. Palvelua on sekin, että Aavan työterveyshoitajat, palvelu- ja asiakkuuspäälliköt ovat tavoitettavissa suorilla puhelinnumeroilla. Pitkäaikaisin keskeytymätön asiakassuhteemme on alkanut 1970-luvulla, mikä kertoo kestävästä luottamuksesta. 

Haluamme tavoitteellisesti viedä työhyvinvoinnin Suomessa uudelle tasolle. Uusin asiakastyytyväisyyttä varmentava toimintatapamme on Tuottavuutta takuulla -malli. Jos yhdessä määritellyn hyvinvointihankkeen tulokset eivät toteudu, palautamme takuuna sovitun osan kustannuksista. Tämä on konkreettinen esimerkki jaetuista työhyvinvoinnin tavoitteista kumppaneiden kesken.  

Kirsi-Mari Karotie
Asiakkuusjohtaja
Aava työterveys
 

Jaa artikkeli